نویسنده = سیّده مهسا موسوی رینه
تعداد مقالات: 4
2. محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 198-205

10.22034/UE.2020.09.04.01

سیّده مهسا موسوی رینه؛ سید جواد ساداتی نژاد


3. ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 226-234

10.22034/UE.2020.09.04.04

محمد حسین جهانگیر؛ سینا زاهدی؛ سیده مهسا موسوی رینه


4. تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-126

10.22034/UE.2020.09.02.06

حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ سعید شاه حسینی؛ مهسا موسوی؛ صدیقه احمدی