نویسنده = پریا سنجیده
تبیین سناریوهای احتمالی آینده‌ی اقتصادی و اجتماعی حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22034/uep.2022.339768.1230

پریا سنجیده؛ محمدصالح شکوهی بیدهندی