کلیدواژه‌ها = دست‌فروشی خیابانی
شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-103

10.22034/UE.2022.03.01.07

کیومرث ایراندوست؛ نینا خلیقی؛ سمانه خبیری؛ آرین آسیایی