کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 198-205

10.22034/UE.2020.09.04.01

سیّده مهسا موسوی رینه؛ سید جواد ساداتی نژاد