موضوعات = اقتصاد شهری
توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

10.22034/uep.2022.336935.1220

سعید احمدیان؛ احمد ابراهیمی؛ گشتاسب مظفری؛ مرضیه صمدی فروشانی


تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22034/uep.2022.344994.1241

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی


شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-103

10.22034/UE.2022.03.01.07

کیومرث ایراندوست؛ نینا خلیقی؛ سمانه خبیری؛ آرین آسیایی


شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 265-276

10.22034/UE.2022.02.04.02

شکوفه اصانلو بختیاری؛ مجید رادفر؛ طهمورث شیری


واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 147-161

10.22034/UE.2021.02.03.03

یزدان قدیمی؛ همایون مرادنژادی؛ حشمت اله عسگری