موضوعات = شهرسازی و معماری
تبیین معیارهای ارتقاء حس دلبستگی به مکان با رویکرد برنامه ریزی طراحی محور (شهر پرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1401

10.22034/uep.2022.365320.1287

مریم بهروزی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادى


تحلیلی بر ایجاد شهر هوشمند قابل زندگی در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/uep.2022.365191.1286

علی زینالی عظیم؛ سولماز بابازاده اسکوئی


واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 135-147

10.22034/UE.2022.3.01.10

حسن امیریان ورنوسفادرانی؛ محمدحسین بوچانی


بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران)

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-186

10.22034/UE.2021.02.03.05

سمانه جلیلی صدرآباد؛ اسماعیل شیعه؛ مهدیه نوروزی پور فیروز؛ مریم مینوسپهر؛ رضا بیات