موضوعات = برنامه ریزی شهری
طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22034/uep.2022.322529.1168

فاطمه کرکه آبادی؛ رحیم هاشم پور؛ ملیحه باباخانی


تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 198-214

10.22034/uep.2022.335985.1218

اصغر مولائی؛ صدیقه بهرامی