تعداد مقالات: 7
4. بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


7. ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399

بهار مرآت؛ رخشاد حجازی