تعداد مقالات: 20
4. بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


7. ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 61-69

10.22034/UE.2020.09.02.01

بهار مرآت؛ رخشاد حجازی


12. تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 119-126

10.22034/UE.2020.09.02.06

حسین یوسفی؛ فرهاد محبتی؛ سعید شاه حسینی؛ مهسا موسوی؛ صدیقه احمدی


15. تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 156-163

10.22034/UE.2020.09.03.03

مریم پروین؛ حسین یوسفی؛ کیانوش چوبینه؛ مهدی شریف رضویان


18. تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 188-197

10.22034/UE.2020.09.03.06

رضا بیات؛ محمدصادق حسنوند؛ رجبعلی درودی


19. محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 198-205

10.22034/UE.2020.09.04.01

سیّده مهسا موسوی رینه؛ سید جواد ساداتی نژاد


20. بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 206-213

10.22034/UE.2020.09.04.02

مجید زندی؛ محسن فرزان؛ ابوالقاسم مسیبی جیرهنده