بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 36-47

10.22034/UE.2020.09.04

مظفر صادقی؛ جمال بافرانی؛ پروانه مهدوی؛ زهرا غلامرضایی


تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 198-214

10.22034/uep.2022.335985.1218

اصغر مولائی؛ صدیقه بهرامی


گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-9

10.22034/UE.2021.02.01.01

سارا محمودیان یونسی؛ یزدان الواری؛ مهدی صوفی؛ ابوالقاسم مسیبی؛ مجید زندی