دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22034/uep.2022.310827.1120

زینب علاماتی؛ علیرضا کلدی؛ مهرداد نوابخش


2. یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکة شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22034/uep.2021.299825.1074

محمد حسین جهانگیر؛ اشکان توپ شکن؛ آرش کارگرزاده