اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 30
تعداد پذیرش 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 18
تعداد مشاهده مقاله 1141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 691
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 39 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 23 روز
درصد پذیرش 60 %