اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 172
تعداد پذیرش 49

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 59
تعداد مشاهده مقاله 58362
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15197
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 26 روز
درصد پذیرش 28 %