اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 99
تعداد پذیرش 40

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 40
تعداد مشاهده مقاله 4921
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10472
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 24 روز
درصد پذیرش 40 %