اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 35
تعداد پذیرش 25

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 1736
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1359
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21 روز
درصد پذیرش 71 %