اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 41
تعداد پذیرش 28

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 25
تعداد مشاهده مقاله 2232
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2168
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21 روز
درصد پذیرش 68 %