نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبگرمکن خورشیدی تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • آگروتوریسم و اکوتوریسم برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • آلودگیهای محیطزیستی ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • آلودگی هوا محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • آلودگی هوا تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • آنالیز اقتصادی بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • آینده‌پژوهی آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • آینده پژوهی شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]
 • آینده‌نگاری آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • آینده نگاری آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]

ا

 • اثرات آلودگی هوا تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]
 • اثرات اقتصادی ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • اثر بیرونی، حقوق مالکیت، به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احیاء مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چهارچوب های حفاظت شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش ادراک‌شده تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • ارزش زیبایی‌شناختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • ارزش‌گذاری اقتصادی ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • ارزش ویژۀ برند بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • ارزیابی " ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی اقتصادی تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • ارزیابی عملکرد کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • ارزیابی مالی تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • استان فارس مدلسازی جریان عرضه و تقاضای بهینه برق شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • استقراض کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • اسفراین واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • اعتماد مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • افراد کم‌توان و ناتوان بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • اقتصاد ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • اقتصاد تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • اقتصاد تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • اقتصاد خانوار شهری گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • اقتصاد شهری آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • اقتصاد شهری ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد غیر رسمی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • اقتصاد غیررسمی شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • اقتصاد محیط زیست آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • اقتصادی ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • اقتصادی-اجتماعی شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • اکوتوریسم ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]
 • اکوتوریسم ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • الگوهای تراکم بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • الگوی مصرف ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • امنیّت اقتصادی سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • امنیت پایدار غذایی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • انتشار کربن دی اکسید بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی باد بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی خورشیدی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • انرژی خورشیدی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی زیستی ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • انرژی‌های تجدید پذیر یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • انگیزۀ گردشگر بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • اولویت بندی مکان های دفن " ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایران تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]

ب

 • باز آفرینی شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • بازآفرینی شهری ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • بازار شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • بازار تاریخی تبریز بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • بازار کهنه قم مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چهارچوب های حفاظت شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازار مسکن باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • بازگشت سرمایه تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • بازگشت سرمایه تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • باشگاه سازندگان باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • باغ‌ها اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • بافت تاریخی بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • بافت تاریخی حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • بافت فرسوده ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • بافت‌فرسوده شهری نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • بافت کهن شهری برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • بافت مرکزی واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • بخشش شهروندان پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • بداهه‌پردازی بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • برنامه ریزی برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی راهبردی ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • برنامه‌های توسعه تحلیلی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر مفهوم هم‌افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • برندسازی بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • بهینه سازی مصرف انرژی برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بودجه شهرداری تهران آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • بیوگاز ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]

پ

 • پارک جنگلی ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • پایداری شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • پخش سیلاب ارزیابی اقتصادی استفاده از پخش سیلاب برای احداث پارک جنگلی در حاشیه شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 37-44]
 • پژوهش شهری تحولات مطالعات شهری در شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پسماند جامد شهری تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • پسماندهای شهری " ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE [(مقالات آماده انتشار)]
 • پهپاد فتوگرامتری ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]
 • پهنه فرهنگی تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • پوشش درختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • پیش‌ران‌های کلیدی شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]

ت

 • تأمین مالی ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • تأمین مالی ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تامین منابع شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • تامین منابع اقتصادی توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبلیغات شفاهی منفی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • تجارب برنامه ریزی شهری بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • تجارب جهانی واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • تجدیدحیات برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • تجزیه و تحلیل حساسیت" ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل ISM-MICMAC-TOPSIS تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • تحلیل SWOT شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • تحلیل پوششی داده‌ها کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • تحلیل حساسیت رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • تحلیل شبکه اجتماعی توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل شهرستان سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • تحلیل محتوا شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • تحلیل محتوا شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحولات مطالعات شهری تهران تحولات مطالعات شهری در شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب زیست‌محیطی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • تراز عملیاتی کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • تراز کلی کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • تراکم ساختمانی سنتی بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکم ساختمانی سیال بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکنش‌های املاک برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • تصمیم‌گیری چند شاخصه رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی فازی توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکنیک سوات حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • تهران تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]
 • تهران شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]
 • تهران برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان گردشگری ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • توسعه آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • توسعه سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • توسعه پایدار رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • توسعه پایدار .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • توسعه پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]
 • توسعه پایدار برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]
 • توسعه پایدار بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه پایدار شهری برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • توسعه دیپلماسی ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • توسعه شهری شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]
 • توسعه عمودی بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • توسعه میان افزا بازآفرینی بافت تاریخی مبتنی بر توسعه ی میانافزا؛ راهکاری در پایداری اجتماعی-اقتصادی شهر [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 19-27]
 • توسعه یافتگی سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 101-110]
 • تولید برق محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]

ج

 • جبران خسارت پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • جدا کننده‌های شهری رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]

چ

 • چهارچوب DPSIR ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]

ح

 • حریم پایتخت آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • حس مکان تبیین مولفه های حس مکان در پهنه فرهنگی تهران مورد مطالعه: محور علمی- فرهنگی دروازه دولت- میدان انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 391-409]
 • حفاظت حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • حفاظت از آثار تاریخی رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • حفاظت شهری مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چهارچوب های حفاظت شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حق به شهر شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق اسلامی تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقوق خصوصی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • حکمروایی شایسته ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمل و نقل پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]

خ

 • خانوار شهری ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • خدمات الکترونیک شهرداری تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • خودروهای سبک تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • خیابان انقلاب اسلامی تهران بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • خیابان شهید مدنی شهر تهران برنامه ریزی راهبردی به منظور تجدید حیات شهری با استفاده از رویکرد پایداری محیطی؛ نمونه مطالعاتی: محدوده خیابان شهید مدنی شهر تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 374-390]

د

 • داده بنیاد .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • درآمد پایدار ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • درامد پایدار شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • درخواست‌های شهروندان کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • دستفروشی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • دست‌فروشی خیابانی شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • دولت محلی بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • دیپلماسی زیست محیطی ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]

ر

 • راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • راهبرد تهاجمی(SO) ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]
 • رضایت شغلی شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]
 • رضایت مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • رضایتمندی تراکمی سکونتی بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رواناب سطحی ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • رواناب شهری شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]
 • روشPESTEL اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • روش رضایت خاطر (هدونیک) برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]

ز

 • زیرساخت اطلاعات فضایی ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • زیست محیطی .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]

ژ

 • ژئومورفولوژی رودخانه ای تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]

س

 • ساختمان های شهرداری تهران اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • ساماندهی فضایی بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • سامانه خورشیدی فتوولتاییک بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • سامانه شمیم ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]
 • سبک زندگی ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • سرمایه‌اجتماعی نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • سرمایه اجتماعی ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • سرمایه فرهنگی نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • سرمایه‌گذار خطرپذیر ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سکونتگاههای غیررسمی ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • سناریوسازی آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • سودآوری ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم خورشیدی تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • سیستم دینامیکی ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • سیستم های نوآوری شهری طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • سیلاب شهری شناسایی عوامل موثر بر آسیب‌پذیری سیلاب شهری بندرعباس با تاکید بر مدیریت رواناب شهری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 236-246]

ش

 • شاخص‌های حمل و نقل پایدار حمل ‏و‏نقل پایدار در ایران؛ اندازه ‏گیری و تحلیل شاخص ‏های مرتبط [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 247-264]
 • شبکه توزیع کالا و خدمات واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • شبکه جمع آوری رواناب ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • شبیه‌سازی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • شرکت‌های نوپا ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکلگیری بازار شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شکلگیری‌شهرها شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شنیدن صدای مشتری پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • شهر طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • شهر ایرانی اسلامی تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر بابلسر بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر تهران ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • شهر تهران تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • شهر تهران تحولات مطالعات شهری در شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرداری ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • شهرداری ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • شهرداری شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 76-88]
 • شهرداری" عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت‌های شورای شهر و شهرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرداری تهران بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • شهرداری تهران بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • شهرداری تهران بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • شهرداری تهران کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • شهرداری تهران شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]
 • شهرداری تهران بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]
 • شهرداری منطقۀ 13 تهران آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • شهر رامسر بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرسازی شناخت و بررسی تاثیر بازار بر ساختارشهری ، در راستای حفظ بافت تاریخی شهرها(نمونه موردی:شهرقزوین) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 83-89]
 • شهرسازی تاکتیکال شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر سبز ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز ‌(فراتحلیلی بر مطالعات انجام‏شده در ایران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-18]
 • شهرستان زاهدان ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر مشهد ارائه مدل یکپارچۀمدیریت آلودگیهای محیطزیستی در سکونتگاههای غیررسمی بر اساس چهارچوب DPSIR (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 340-354]
 • شهر نراق حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • شهرهوشمند تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورایاری ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورای شهر" عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت‌های شورای شهر و شهرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شورای شهر تهران اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]

ص

 • صنعت تحلیلی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر مفهوم هم‌افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صنعت انرژی آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]

ط

 • طراحی شهری طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح مدیریت محله ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عدم قطعیت شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 16-32]
 • عدم قطعیت و نامعلومی آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • عدم قطعیت و نامعلومی آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]
 • عذرخواهی پیشایندها و پیامدهای بخشش شهروندان در صنعت تاکسیرانی اینترنتی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 200-210]
 • عرصه کارکردی" عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت‌های شورای شهر و شهرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد و کارایی کسب‌وکار الکترونیک کیفیت کسب‌وکار الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]

ف

 • فضاهای شهری شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • فضای سبز درختی برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 111-121]
 • فضای عمومی شهری طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضای کسب‌وکار آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • فضولات دامی ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]

ق

 • قابلیت‏های فناورانه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • قصد استفاده از خدمات الکترونیک بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد از طریق کسب‌وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 19-27]
 • قواعد فقهی تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قوانین محیط زیستی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]

ک

 • کارآفرینی واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • کارایی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در سنجش کارایی مناطق شهرداری تهران در پاسخگویی به درخواست‌های شهروندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 312-325]
 • کاربری زمین برنامه ریزی کاربری زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی در راستای توسعه پایدار شهری (نمونه مورد مطالعه: ناحیه 2 منطقه 8 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاهش ریسک بحران ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • کاهش مصرف انرژی و منابع و آلودگی های محیط زیستی اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • کاهش هزینه اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • کرمانشاه ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • کرونا آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • کریدور رودخانه ای کن تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]
 • کسب‌وکار آینده ‏پژوهی وضعیت توسعۀ کسب‏ وکارهای کوچک تولیدی و خدمات فنی در شهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 80-91]
 • کسب‌وکار واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 147-161]
 • کسری بودجه کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • کلان‌شهر تهران بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • کلان‌شهر تهران تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • کلانشهر تهران ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوهنوردی .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 187-199]
 • کیفیت زندگی بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • کیفیت مورفولوژیکی تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]

گ

 • گذر محله‌ی بالا حفاظت از ارزش‌های شهری گذرهای تاریخی با تکیه‌بر آسیب‌شناسی گذر محله بالا در شهر نراق [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 134-146]
 • گراندد تئوری ارائه مدل توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی با تاکید بر نقش شهرداری‌ها: بر اساس رویکرد گراندد تئوری [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 224-235]
 • گردشگری ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری‏ ها (مطالعۀ موردی: شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 127-137]
 • گردشگری پیراشهری برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • گردشگری شهری و توسعه پایدار ارزیابی پتانسیل توسعۀ اکوتوریسم شهری؛ مطالعۀ موردی: دریاچۀ دوقلو (سیاه‏ گاو) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 178-187]
 • گردشگری ورزشی شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]
 • گرمایش جهانی بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم ترکیبی تجدیدپذیر برای گلخانه های استان تهران با هدف کاهش انتشار گاز های گلخانه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل‌خانه تاریک انرژیتیک رومیزی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • گنبدکاووس شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی در فضاهای شهری: شهرستان گنبدکاووس [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 90-100]

م

 • ماتریس ذی‌نفعان ارزیابی توان اکوتوریستی پارک چمران‌کرج با استفاده از مدلSWOT و ماتریس‌ذی‌نفعان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 226-234]
 • مالیات بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • مبدل‌های کاتالیستی تحلیل هزینه – فایده اجتماعی تعویض مبدل‌های کاتالیستی غیرفعال در خودروهای سبک شهر تهران برای کاهش آلودگی هوا [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 104-120]
 • مبلمان خیابان رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • محدودۀ شهری تاریخی مطالعه وضع موجود و برنامه ریزیِ احیاء محدودۀ شهری تاریخی بازار کهنۀ قم؛ بر اساس چهارچوب های حفاظت شهری [(مقالات آماده انتشار)]
 • محور گردشگری وردیج-واریش برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • محیط‌زیست بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • محیط زیست آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 13 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 28-35]
 • محیط زیست تحلیل اقتصادی آب گرم کن های خورشیدی (مطالعه موردی ساختمان‌های مسکونی تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-126]
 • محیط زیست اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • محیط زیست تحلیل فنی، اقتصادی و محیط زیستی تأمین انرژی مرکز نوآوری شهرداری تهران با نصب صفحات خورشیدی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 156-163]
 • مداخله در بافت واکاوی و ارزیابی تجارب مداخله در بافت مرکزی شهر اسفراین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 135-147]
 • مدل MQI. تهران تحلیل شرایط مورفولوژیک کریدور رودخانه‌ای کن در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش MQI [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 326-339]
 • مدل SWMM ارزیابی مدل هیدرولوژیکی - هیدرولیکی SWMM در مدیریت رواناب‌‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 243-251]
 • مدل رشد درونزا طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • مدلسازی سیستم عرضه/تقاضا مدلسازی جریان عرضه و تقاضای بهینه برق شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل مزیت رقابتی ملل توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت پسماند تحلیل فایده-هزینه مدیریت پسماندهای جامد شهری: مطالعه موردی شهر رباط کریم [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 28-36]
 • مدیریت شهری توسعه سیستم جذب منابع اقتصادی در مدیریت شهری تهران مبتنی بر استراتژی‌ مزیت رقابتی ملل و رویکرد ترکیبی تصمیم‌سازی چندمعیاره فازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت شهری یکپارچه" عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت‌های شورای شهر و شهرداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت محیط زیست ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • مدیریت یکپارچه ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطلاعات فضایی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 10-18]
 • مدیریت یکپارچه آینده‌نگاری مدیریت حریم پایتخت به روش سناریونگاری [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]
 • مراکز تجاری بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]
 • مرور نظام‌مند شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مستندات حقوقی بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]
 • مسکن بررسی الگوهای تراکمی توسعه عمودی مسکن(بلندمرتبه‌سازی) و تحلیل اثرات آن بر کیفیت زندگی (نمونه موردی: ناحیه3 منطقه22 تهران) [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 92-105]
 • مسکن خالی بررسی نقش شهرداری‌ها در فرآیند اعمال مالیات بر مسکن‌های خالی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 214-225]
 • مشارکت نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • مشارکت عمومی رتبه بندی چندشاخصه‌ی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی بر اساس الگوواره‌ی توسعه پایدار [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 75-82]
 • مصارف آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • مصرف ارائه مدل دینامیکی برای تبیین الگوی مصرف در سبک زندگی شهری ایرانیان [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 33-47]
 • مصوبه اصلاح الگوی مصرف اثربخشی اجرای مصوبۀ اصلاح الگوی مصرف انرژی و منابع در ساختمان‌ها (مطالعۀ موردی: ساختمان‌های شهرداری تهران) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 48-52]
 • مطالعات شهری تحولات مطالعات شهری در شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران باشگاه سازندگان؛ پیشنهادی برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ایجاد رونق در بازار مسکن [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 164-177]
 • معلولیت بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • مکان شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 235-242]
 • منابع انرژی تجدیدپذیر مدلسازی جریان عرضه و تقاضای بهینه برق شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع گردشگر بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • مناسب سازی طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد مناسب سازی و دسترس پذیری ایمن برای معلولین جسمی- حرکتی (نمونه موردی : محدوده بلوار قائم شهر سمنان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مناسب‌سازی فضاهای شهری بررسی میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور افراد کم‌توان و ناتوان (نمونه مطالعاتی: خیابان انقلاب اسلامی تهران) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • منطقة 10 شهر تهران بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • منطقة غرب استان کرمانشاه آیندة توسعة فضایی منطقة غرب استان کرمانشاه بر مبنای صنعت انرژی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 355-373]
 • منطقه کلان‌شهری تهران تحلیلی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر مفهوم هم‌افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میزان مطلوبیت بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 48-63]

ن

 • نرده‌های شهری رویکرد مناسب در استفاده از نرده‌های شهری(جداکننده‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 67-74]
 • نرم افزار EnergyPLAN مدلسازی جریان عرضه و تقاضای بهینه برق شهری با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم‌افزار PVsyst بررسی فنی و اقتصادی سامانه خورشیدی پشت‌بامی باظرفیت 5 کیلووات در شهر تهران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 206-213]
 • نرم‌افزار هومر یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • نقشه کاداستر ارزیابی اقتصادی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس مستخرج از فتوگرامتری پهپادی در تهیۀ نقشه کاداستر شهری [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 70-79]
 • نماگرهای اقتصادی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نماگرهای جمعیتی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نماگرهای کالبدی مسکن تحلیلی بر تغییرات نماگرهای مسکن در کلانشهر تهران طی دوره‌ی 1398 – 1388 [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 106-118]
 • نوآوری طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درون‌زا [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 252-265]
 • نوآوری بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 122-133]
 • نواحی پیراشهری برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نقاط پیراشهری موردپژوهی: محور گردشگری وردیج-واریش؛ منطقه 22 شهرداری تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 296-311]
 • نواحی مسئله‌دار بررسی و ساماندهی فضایی دستفروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 36-47]
 • نوسازی شهری نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 211-223]
 • نیروگاه حرارتی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • نیروگاه خانگی یارانه منصفانه سیستم فوتوولتاییک و باتری خانگی متصل به شبکه برق سراسری با توجه به پیک بار شبکه شهری [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]

و

 • واقع‌گرایی انتقادی، هزینه اجتماعی به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واگذاری دارایی سرمایه ای کسری بودجه در شهرداری‌ها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 64-75]
 • وفاداری مشتریان تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری‏ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک‏شده توسط مشتریان و اعتماد مشتریان در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 53-60]
 • ویژگی های جمعیت شناختی شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 265-276]

ه

 • هدانیک ارائۀ مدل اقتصادی به روش هدانیک: بوستان قیطریه [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 61-69]
 • هزینه خارجی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • هزینه-فایده اولویت‏ بندی و امکان‌سنجی مالی اقتصادی رسته ‏های صنفی منتخب و عملکردهای مجاز به استقرار در باغ‌های شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-155]
 • هزینه-فایده ارزیابی فنی و اقتصادی تولید انرژی زیستی در سکونتگاه های فاقد شبکه گازرسانی در حاشیه شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 162-168]
 • هزینه محیط زیستی محاسبه هزینه‌های محیط زیستی تولید برق (مطالعه موردی نیروگاه‌های حرارتی شهر تهران) [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 198-205]
 • هزینه مرگ ذرات معلق تحلیل اقتصادی هزینه مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 188-197]
 • هم‌افزایی اقتصادی-فضایی تحلیلی بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور از منظر مفهوم هم‌افزایی اقتصادی – فضایی با تاکید بر منطقه کلان‌شهری تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • هم‌بست آب محیط‌زیست غذا و انرژی گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-9]
 • هم‎خلقی ارزش بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]
 • همه‌گیری کووید 19 شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • هویت شهری بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله ‌پارک و برج تجارت ‌جهانی تبریز) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 277-295]

ی

 • یزد بررسی اثر منابع و انگیزه ها بر ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری شهری با توجه به نقش رفتار هم‎خلقی ارزش (شهر یزد به عنوان مورد مطالعه) [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 121-134]