لیست داوران

لیست داوران سال 1400

نام و نام خانوادگی

عنوان / سازمان

لینک پابلونز

سید علی جوزی

استاد گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

پابلونز

عادل مظلومی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پابلونز

یونس نورالهی

دانشیار گروه محیط زیست و انرژی های نو، دانشگاه تهران

پابلونز

ام البنین بذرافشان

دانشیار گروه محیط زیست و انرژی شهری، دانشگاه هرمزگان

 

سمانه عابدی

استادیار گروه محیط زیست و انرژی شهری، دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمد تابان

دانشیار گروه اقتصاد شهری، دانشگاه ایلام

 

حسین پناهی

استاد اقتصاد و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

 

حمید آسایش

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی

 

مهدی تاجپور

Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

پابلونز

علی عمرانی پور

دانشیار شهرسازی و معماری، دانشگاه کاشان

 

محمدحسین سرائی

دانشیار، گروه جغرافیا آمایش سرزمین ، دانشگاه یزد

 

سعید ملکی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 

میثم بصیرت

استادیار شهرسازی، دانشگاه تهران

 

محمدمهدی عزیزی

استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

 

غزال کرامتی

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

 

مرتضی تهامی پور زرندی

استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

 

حمید صفاری

دانشیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

 

شهره طهرانی

International Journal of Human Capital in Urban Management, Tehran, Iran

پابلونز

مهدی سعیدی

مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

 

مریم روستا

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز

 

ناصر بنیادی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

 

امیررضا کنجکاو منفرد

استادیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه یزد

 

سعید سعیدااردکانی

استادیار گروه مدیریت گردشگری دانشگاه یزد

 

محمد غفاری

استادیار مدیریت گردشگری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

سید حسن حاتمی نسب

استادیار گروه مدیریت بارزگانی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد،

 

بهنوش فرخ زاده

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه ملایر

 

احسانه نژادمحمد نامقی

استادیار مدیریت گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پابلونز

-------------------------------------------------------------------------------

 

لیست داوران سال 1399

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات رشته تخصصی سمت / سازمان
علی مزیکی استادیار دکترای تخصصی اقتصاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
سید علی جوزی استاد دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری استاد تمام دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
زهرا قاسمی دستگردی سایر کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی وآموزش ، دانشگاه آزاد تهران شمال
نسرین موسی رمضانی سایر کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه شهری کارشناس اداره آمار و فن آوری اطلاعات، مدیریت برنامه ریزی و توسعه شهری، معاونت مالی و اقتصاد شهری، شهرداری تهران
سمانه عابدی استادیار دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری دانشگاه علامه طباطبایی
یونس نوراللهی دانشیار دکترای تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
زهره حسامی سایر دکترای تخصصی محیط زیست و انرژی شهری رئیس اداره مدیریت انرژی / اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار/ شهرداری تهران
فرهاد محبتی استادیار دکترای تخصصی - مدیر ترویج دانش و امور بین الملل/مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
عباس عرب مازار استاد دکترای تخصصی اقتصاد هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
سید سپهر قاضی نوری استاد دکترای تخصصی مدیریت و اقتصاد تربیت مدرس
محمد ستاری فر استاد دکترای تخصصی اقتصاد هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه راضی دانشیار دکترای تخصصی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران