راهنمای داوران

داوران نشریه

داوری مقالات یک امتیاز است. با این حال ، این یک مسئولیت زمانبر است. از این رو ، هیئت تحریریه و نویسندگان نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری از تمایل شما به عنوان داور برای پذیرش این مسئولیت قدردانی می کنند. نشریه به داوران با تجربه نیازمند است، از همین رو پذیرای نظرات سازنده و مفید علمی داوران درخصوص مقالات دریافتی در مدت زمان محدود تعیین شده می باشد. بدیهی است حفظ و بقاء نشریه به عنوان یک نشریه علمی با کیفیت بالا به داوران با مهارت و توانایی بالا، منصف و با بصیرت در ارزیابی مقالات دریافتی بستگی دارد.

 

داوران محترم مسئولیت بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند.

از داوران محترم انتظار می رود بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

 

    -  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

 

   داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

 

 -  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

 

 - عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

 

مسئولیت های داوران

چنانچه سردبیر  از شما دعوت نماید که یک مقاله را داوری نمایید، لطفاً موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1- داوری مقاله به صورت انتقادی لیکن سازنده و نظرات تکنیکی دقیق با هدف بهبود و ارتقاء مقاله

2- آوردن نظرات تکنیکی و دقیق داوری در مورد بخش های مختلف مقاله روی فایل ورد مقاله به صورت کامنت

3- محرمانه تلقی کردن محتوای علمی مقاله به عنوان یک سند محرمانه

4- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگانی که احتمال آشنایی وجود داشته باشد

5- عدم ارسال مقاله دریافتی جهت داوری به داور دیگر

6- اطمینان داور از کیفیت و اصالت تحقیق مقاله

6- اطلاع فوری به سردبیر در صورت اطلاع از عرضه و داوری یک مقاله توسط نشریه دیگر

 

چه موارد اصلی باید مد نظر داوران باشد؟

1- تازگی و نو بوده تحقیق

3- اصالت مقاله

4- قابلیت اطمینان علمی

5- افزودن جنبه های جدید به حوزه مطالعاتی موجود

6- رعایت جنبه های اخلاقی

7- ساختار مناسب مقاله ارسالی و ارتباط آن با رهنمای نویسندگان در نشریه

8- منابع به جا و به روز جهت اثبات محتوا

9- رعایت صحیح دستور زبان و موارد نگارشی

10- هرگونه سورفتار علمی.