اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 51
تعداد پذیرش 31

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 31
تعداد مشاهده مقاله 3033
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 32 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 22 روز
درصد پذیرش 61 %